Over Ons

Over Lions Menen

 

De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste niet-gouvernementele organisatie (ngo) van de wereld en ondertekenaar van het UNO charter.

De sociale werken van Lions Club Menen zijn gericht op kansarme jeugd in onze eigen omgeving.

Er wordt steun verleend aan waardevolle initiatieven die het anders moeilijk hebben om (voldoende) subsidiëring of andere officiële steun te vinden. Lions Club Menen ziet er zelf zeer streng op toe dat de fondsen de bedoelde aanwending krijgen.

Vage projecten, te wazige beslissingslijnen of andere omstandigheden die onomstotelijke zekerheid hieromtrent in de weg staan leiden onvermijdelijk tot afwijzen van het dossier

Lions Club Menen kan dus garanderen dat de eventuele opbrengst van een georganiseerd evenement voor de volle 100% juist aangewend wordt. Dat is overigens een belangrijke reden waarom we onze tussenkomsten lokaal houden.

 

Over de hele wereld

 

Onze organisatie is aanwezig in de meeste landen van de aardbol en heeft meer dan 1 350 500 leden, vrouwen en mannen van goede wil, verspreid over 46.103 clubs.

Lions International is vooral actief op het vlak van de jeugdproblematiek, de strijd tegen blindheid, de steun aan humanitaire projecten en de hulp aan slachtoffers van natuurrampen..