Lions in de bres voor mondmaskers

Lions in de bres voor mondmaskers's Avonds bleef onze voorzitter Geert in zijn kot. Overdag deed hij namens onze Lions Club Menen mee aan de nationale Lions Aktie om mondmaskers te
bezorgen aan hulporganisaties die uit de boot dreigden te vallen. Als eerste kon VZW DE BRANDING op onze steun rekenen. De Branding maakt deel uit van
de WAAK en ondersteunt mensen met een beperking.
Daarna kwam vzw DOMINIEK SAVIO in beeld , een organisatie die kinderen, jongeren en volwassen met een beperking ondersteuning biedt.
Bij de tweede lading die volgde, viel terug De Branding en bijkomend  de vzw Love In Action in de prijzen.
Dank aan iedereen die zich tijdens deze woelige tijden inzette voor de club en voor de diverse hulpbehoevende organisaties !